UPR

Univerzalni periodični pregled stanja (UPR) ljudskih prava je novi i jedinstven proces pokrenut od strane UN u cilju poboljšanja stanja ljudskih prava.

Šta je UPR?

Šta je UPR – Univerzalni periodični pregled stanja (UPR) ljudskih prava je novi i jedinstven proces pokrenut od strane UN u cilju poboljšanja stanja ljudskih prava i jedan je od najmasovnijih procesa jer su uključene sve članice UN. U okviru ovog procesa, tokom četiri, pet godina, stanje ljudskih prava se razmatra u svim članicama UN, godišnje tri sjednice u kojima se razmatra stanje u više od 40 država. Nakon svakog pregleda pravi se završni izvještaj sa navođenjem preporuka za pojedinu državu koje će država morati da sprovede do sledećeg ciklusa. Na sledećem ciklusu država izvještava o implemntaciji preporuka u praksi. Druge države ocjenjuju za drugu državu. Savjet koji nadgleda implementaciju nema jasne sankcije za državu ali ukoliko se desi da država ne ispuni preporuke koje su joj dale druge države do sledećeg ciklusa to može značajno narušiti ugled države u međunarodnoj zajednici. Na ovaj način se države podstiču da implementiraju preporuke koje su dobile i prihvatile.

Planovi u 2013.

Ove godine počinje drugi ciklus (UPR) za Crnu Goru. Prvi pregled stanja poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori održan je 3. decembra 2008. godine, a drugi pregled za Crnu Goru će se održati 28 januara 2013 godine na 15 sesiji. U 2012. godini podnijeti su izvještaji od strane NVO, Ombudsmana i Vlade

Dokumenti

Aktuelno