Građanska alijansa

 • GRAĐANSKA ALIJANSA OBJAVILA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU

  Građanska alijansa je objavila godišnji izvještaj za 2017. godinu. Read More
 • VRIJEME JE ZA OTVORENU PRIČU O KRONIZMU U CRNOJ GORI

  Zadatak svih nas je da ukažemo na krajnje negativnu praksu pristrasnosti pri dodjeli poslova i ostalih pogodnosti prijateljima ili provjerenim kolegama i stoga smo počeli sa objavljivanjem serije istraživanja na temu kronizma. Read More
 • FORMIRANA XVI GENERACIJA ŠDR

  Tim Škole demokratskog rukovođenja formirao je selekcionu komisiju, nakon što je na konkurs za novu generaciju pristiglo više desetina prijava. Read More
 • ANALIZA PRIMJENE ETIČKIH KODEKSA TUŽILACA,SUDIJA I POLICIJE

  Građanska alijansa je uradila analizu primjene Etičkih kodeksa državnih tužilaca, sudija i policije. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

III UPR CIKLUS ZA CRNU GORU

Povodom III Univerzalnog periodičnog pregleda stanja ljudskih prava (UPR) u Crnoj Gori pred Savjetom za ljudska prava UN, želimo da pozovemo javnost da se aktivno uključi u praćenje procesa imajući u vidu da je trenutno u toku faza javnog zastupanja tj. vrijeme kada se u komunikaciji sa državama članicama UN za naredni period od četiri godine mogu definisati na agendi državnih institucija kritične tačke u promociji i zaštiti ljudskih prava.

Nevladine organizacije i zaštitnici ljudskih prava mogu u kontinuitetu, pojedinačno ili u koaliciji, biti angažovani u ovom procesu. Oni mogu dostavljati izvještaje Savjetu za ljudska prava, preporuke ambasadama u državi, učestvovati na pre-sesiji i vršiti monitoring realizacije preporuka. Medijska pažnja i kritički osvrt tokom cijelog procesa je, takođe, od izuzetnog značaja kako proces ne bi bio samo priča o stanju o ljudskim pravima, već da se aktivno radi na poboljšanju stanja i u skladu sa tim radi i živi.

Vlada Crne Gore 12. oktobra 2017. godine na 44. sjednici je usvojila „Nacionalni izvještaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori 2013-2017" u okviru trećeg ciklusa Opšteg periodičnog pregleda Savjeta Ujedinjenih nacija za ljudska prava (UPR). Rad na ovom izvještaju predstavlja primjer kako državne institucije, nevladin sektor i međunarodna zajednica treba da sarađuju i komuniciraju. Ministarstvo vanjskih poslova je koordiniralo aktivnosti na izradi izvještaja i bilo otvoreno za zainteresovane nevladine organizacije, koje su participirale u radnoj grupi. GA je učestvovala u izradi izvještaja i dostavljala je sugestije i informacije zajedno sa još četiri organizacije. Izvještaj možete pronaći OVDJE.

Želimo i da vas podsjetimo da je GA zajedno sa Centrom za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), Centrom za prava djeteta Crne Gore, Centrom za ženska prava, Centar za romske inicijative, MogUL-om i Udruženjem paraplegičara Crne Gore, radile zajedno na praćenju preporuka u okviru II UPR ciklusa. Više o zajedničkim aktivnostima i prethodnim dokumentima se možete informisati na sledećem linku: http://www.gamn.org/upr/

Na kraju koristimo i priliku da vas pozovemo da kroz vaš rad ispratite naredne aktivnosti u okviru III UPR ciklusa i posebno obratite pažnju na sesiju koja će se održati 29. januara 2018. godine kada će se razmatrati izvještaji za Crnu Goru i dati preporuke za naredni ciklus.

S poštovanjem,

Milan Radović
Koordinator programa ljudskih prava u GA

Pogledajte

POSLJEDNJE NOVOSTI

NAJČITANIJE

TAGOVI

logo-yihr white logo-35mm white logo-e-balkan white logo-upr

Kontakt

Adresa: Studentska ulica, br. 21/a
               81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 513 687
E-mail: office@gamn.org

Mapa