Građanska alijansa

 • UČEŠĆE NA DVA ZNAČAJNA DOGAĐAJA U STRAZBURU I ZAGREBU

  Građanska alijansa početkom novembra koorganizuje i sa delegacijama u ime Crne Gore, učestvuje na dva značajna događaja u Strazburu i Zagrebu. Read More
 • POTRAGOM ZA LJUDSKIM PRAVIMA SVE DO BERLINA

  U znak obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, Građanska alijansa, u saradnji sa institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, organizuje Potragu za ljudskim pravima za srednjoškolce/ke i njihove nastavnike/ce, koja će biti realizovana u Podgorici 7. decembra 2017. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama EU Info centra. Read More
 • „ROMA PRIDE“

  Nevladina fondacija Građanska alijansa (GA) održala je 1. oktobra, akciju „Živa biblioteka" u okviru Evropskog antirasističkog pokreta (EGAM http://www.egam.eu) „Roma Pride", u saradnji sa NVO Mladi Romi, Centrom za demokratsku tranziciju (CDT) i NVO Romska organizacija mladih "Koračajte sa nama - Phiren amenca". Read More
 • JAČANJE ODGOVORNOSTI ŽENA I MLADIH U JAVNOM I POLITIČKOM ŽIVOTU

  U periodu od 6. do 8. oktobra u hotelu "Palas" u Petrovcu organizovaće se zajednički seminar Škole demokratskog rukovođenja i Škole političkih studija Savjeta Evrope iz Bosne i Hercegovine. Read More
 • ZAINTERESOVANOST GRAĐANA/KI ZA ČLANSTVO U PARTIJI TRI PUTA VEĆE OD EVROPSKOG PROSJEKA

  Građanska alijansa danas je predstavila istraživanje „Građanska participacija u Crnoj Gori" koje je uradila u saradnji sa De Facto Consultancy. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

III UPR CIKLUS ZA CRNU GORU

Povodom III Univerzalnog periodičnog pregleda stanja ljudskih prava (UPR) u Crnoj Gori pred Savjetom za ljudska prava UN, želimo da pozovemo javnost da se aktivno uključi u praćenje procesa imajući u vidu da je trenutno u toku faza javnog zastupanja tj. vrijeme kada se u komunikaciji sa državama članicama UN za naredni period od četiri godine mogu definisati na agendi državnih institucija kritične tačke u promociji i zaštiti ljudskih prava.

Nevladine organizacije i zaštitnici ljudskih prava mogu u kontinuitetu, pojedinačno ili u koaliciji, biti angažovani u ovom procesu. Oni mogu dostavljati izvještaje Savjetu za ljudska prava, preporuke ambasadama u državi, učestvovati na pre-sesiji i vršiti monitoring realizacije preporuka. Medijska pažnja i kritički osvrt tokom cijelog procesa je, takođe, od izuzetnog značaja kako proces ne bi bio samo priča o stanju o ljudskim pravima, već da se aktivno radi na poboljšanju stanja i u skladu sa tim radi i živi.

Vlada Crne Gore 12. oktobra 2017. godine na 44. sjednici je usvojila „Nacionalni izvještaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori 2013-2017" u okviru trećeg ciklusa Opšteg periodičnog pregleda Savjeta Ujedinjenih nacija za ljudska prava (UPR). Rad na ovom izvještaju predstavlja primjer kako državne institucije, nevladin sektor i međunarodna zajednica treba da sarađuju i komuniciraju. Ministarstvo vanjskih poslova je koordiniralo aktivnosti na izradi izvještaja i bilo otvoreno za zainteresovane nevladine organizacije, koje su participirale u radnoj grupi. GA je učestvovala u izradi izvještaja i dostavljala je sugestije i informacije zajedno sa još četiri organizacije. Izvještaj možete pronaći OVDJE.

Želimo i da vas podsjetimo da je GA zajedno sa Centrom za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), Centrom za prava djeteta Crne Gore, Centrom za ženska prava, Centar za romske inicijative, MogUL-om i Udruženjem paraplegičara Crne Gore, radile zajedno na praćenju preporuka u okviru II UPR ciklusa. Više o zajedničkim aktivnostima i prethodnim dokumentima se možete informisati na sledećem linku: http://www.gamn.org/upr/

Na kraju koristimo i priliku da vas pozovemo da kroz vaš rad ispratite naredne aktivnosti u okviru III UPR ciklusa i posebno obratite pažnju na sesiju koja će se održati 29. januara 2018. godine kada će se razmatrati izvještaji za Crnu Goru i dati preporuke za naredni ciklus.

S poštovanjem,

Milan Radović
Koordinator programa ljudskih prava u GA

Pogledajte

POSLJEDNJE NOVOSTI

NAJČITANIJE

TAGOVI

logo-yihr white logo-35mm white logo-e-balkan white logo-upr

Kontakt

Adresa: Studentska ulica, br. 21/a
               81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 513 687
E-mail: office@gamn.org

Mapa