Logo Loading

Unesite ključnu riječ

O NAMA

Nakon godina ratova i raspada bivše države, tranzicione promjene javne uprave i pravosudnog sistema često su povezane sa komplikovanim neefikasnim procedurama, nedostatkom transparentnosti i odgovornosti prema običnim građanima kao primarnim korisnicima njihovih usluga. Skoro cijelu deceniju, aktivisti YiHR-a i 35mm podržavaju građane u borbi za građanska i ljudska prava, pomažući im u prevazilaženju problema slabe institucionalne saradnje i neodgovarajućeg tumačenja pravnih normi, kao i sporosti i nedostatka odgovornosti pojedinih državnih službenika.

VIŠE

VIZIJA

Crna Gora je građansko i demokratsko društvo, zasnovano na vladavini prava. Crna Gora se razvija kao društvo aktivnih i informisanih gradana, a državne instutucije funkcionišu u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima s ciljem ostvarivanja javnog interesa.

MISIJA

Gradanska alijansa (GA) kvalitetno i efikasno doprinosi uspostavljanju građanskog i demokratskog društva, kroz jačanje kapaciteta i podršku građanskim inicijativama, zaštitu i promociju ljudskih prava i kontrolu rada državnih institucija.

VRIJEDNOSTI

Istina, pravda, mir, tolerancija, odgovornost, jednakost, timski rad, aktivizam, transparentnost, stalno učenje i saradnja.

TIM

Ajša Hadžibegović
Ajša Hadžibegović
Razvojna direktorica
Edina Hasanaga Čobaj
Edina Hasanaga Čobaj
Finansijsko - administrativna direktorica
Boris Raonić
Boris Raonić
Programski direktor
Milan Radović
Milan Radović
Koordinator programa ljudskih prava i vladavine prava
Zoran Vujičić
Zoran Vujičić
Pravni savjetnik
Sanja Rašović
Sanja Rašović
Koordinatorka Škole demokratskog rukovođenja
Blažo Crvenica
Blažo Crvenica
Finansijski menadžer
Kristina Ćetković
Kristina Ćetković
Koordinatorka medijskog programa
Darko Ivanović
Darko Ivanović
Medijski savjetnik

ČLANICE

yihr
YIHR

Inicijativa mladih za ljudska prava - Crna Gora (YIHR) je nevladina i ne-profitna organizacija, čiji se rad zasniva na uvjerenju da ljudska prava i građanske vrijednosti predstavljaju osnov otvorenog i naprednog društva kojem težimo.

Misija Inicijative je da kvalitetno i aktivno doprinese rezvoju takvog društva u Crnoj Gori, kao i kroz mrežu saradnje sa njenim partnerskim organizacijama, regionu Zapadnog Balkana.

35mm-bijela slova
NVO ''35mm''

NVO ''35mm'' je nevladina, neprofitna organizacija čija je vizija promovisanje univerzalnih demokratskih vrijednosti, poštovanje ljudskih prava i vladavine prava, u cilju doprinosa pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji i ostalim procesima integracije.

NVO ''35mm'' je članica nevladine fondacije Građanska alijansa od 2011. godine

PODRŠKA I SARADNJA

sdr
ŠDR

Škola demokratskog rukovođenja je projekat za dodatno obrazovanje lidera svih sektora društva, za aktivno učešće u javnom životu, uz poštovanje vrijednosti demokratije, tolerancije, ljudskih prava i argumentovanog dijaloga

gi
GRAĐANSKI INSTITUT

Građanski institut je formiran kako bi podržao marginalizovane grupe da ostvare svoja prava i slobode koja imaju kao radnici, potrošači i pacijenti.

ticemese
Tiče me se

Platforma TiceMe.Se je namijenjena građanima/kama koji/e žele biti adekvatno informisani o društvenim, ekonomskim, političkim i drugim problemima u zemlji. Posvećena je onima koji teže da aktivno učestvuju u borbi za građanska i ljudska prava

Kontakt